Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Soutěž „Náš evropský projekt“

Přečtěte si pozorně informace o soutěži, které jsou uvedeny níže.

Název soutěže

„Náš evropský projekt“

Obecné informace

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Již šestý ročník této soutěže vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Soutěžícími jsou obceměsta městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení EK v ČR.

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny [i] 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů.

Vítězné obce mohou obdržet jen jednu cenu.  

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají 2–3 denní pracovní návštěvu („all inclusive“) evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů      9. 3. 2023 (10:00) – 9. 4. 2023 (23:59)
Veřejné hlasování    14. 4. 2023 (16:00) – 11. 5. 2023 (23:59)
Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů soutěže    12. 5. 2023 (16:00)

Všechny časy jsou uvedeny v letním středoevropském čase (SELČ).


Pravidla soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce („soutěžící“).

Soutěžící se od 9. 3. 2023 registrují na webu, kde vyplní informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář) nejpozději do 9. 4. 2023, 23:59 SELČ. Jakékoli dotazy k soutěži nám pište na emailovou adresu: comm-rep-prg-soutezatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-prg-soutez[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být finančně dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec, městská část, anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec, město či městská část. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Hlasování pro veřejnost bude umožněno v době od 14. 4. do 11. 5. 2023, 23:59 SELČ, a to na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR

Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, reakcí jako „wow“, „love“ emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů.

Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/reakcí diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel“ [ii]).

Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen jeden hlas. Z jednoho facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.

Vyhodnocení výsledků veřejného hlasování bude dokončeno 12. 5. 2023 do 16:00 SELČ. Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR, a v návaznosti na to také na profilech informační sítě Europe Direct, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastník a soutěžící souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze Zadavatele a s jejich následným zpracováním pro účely soutěže. Při zpracování osobních údajů bude Zadavatel postupovat dle platných právních předpisů České republiky.

Do soutěže se nemohou přihlásit města (městské části) a obce, kterým byla udělena finanční cena v minulých ročnících soutěže Náš evropský projekt 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů apod.

Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Užitečné odkazy pro vyhledávání dokončených projektů v ČR

  • Stránky Mapa projektů, kde jsou zobrazeny jednotlivé projekty včetně jejich geografické polohy, nebo seznam všech realizovaných a dokončených projektů ze současného a minulého programového období (Seznam příjemců za období 2007–2013 / Seznam operací za období 2004–2020 na tomto webu)
  • Více informací o přínosech evropských dotací najdete zde).

 

[i] Příspěvek bude poskytnut na služby k zajištění slavnosti(např. technické a audiovizuální zajištění, catering, produkce atd.). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry.

[ii] Podle posledních údajů Ministerstva vnitra ČR.