Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice

Soutěž „Náš evropský projekt“

Přečtěte si pozorně informace o soutěži, které jsou uvedeny níže.

Název soutěže

„Náš evropský projekt“

Obecné informace

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Již pátý ročník této soutěže vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Soutěžícími jsou obceměsta městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení EK v ČR.

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny [i] 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů.

Vítězné obce mohou obdržet jen jednu cenu.  

Vzhledem k mimořádným událostem na Ukrajině může být cena v letošním ročníku použita i na aktivity obce spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny.

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2–3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů     15. 3. 2022 (10:00) – 29. 4. 2022 (23:59)
Veřejné hlasování       2. 5. 2022 (16:00) – 22. 5. 2022 (23:59)
Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů soutěže     23. 5. 2022 (16:00)

Všechny časy jsou uvedeny v letním středoevropském čase (SELČ).


Pravidla soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce („soutěžící“).

Soutěžící se od 15. 3. 2022 registrují na webu, kde vyplní informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář) nejpozději do 29. 4. 2022, 23:59 SELČ. Jakékoli dotazy k soutěži nám pište na emailovou adresu: comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu.

Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být finančně dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec, městská část, anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec, město či městská část. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Hlasování pro veřejnost bude umožněno v době od 2. 5. do 22. 5. 2022, 23:59 SELČ, a to na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR

Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, reakcí jako „wow“, „love“ emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů.

Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/reakcí diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel“ [ii]).

Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen jeden hlas. Z jednoho facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.

Vyhodnocení výsledků veřejného hlasování bude dokončeno 23. 5. 2022 do 16:00 SELČ. Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR, a v návaznosti na to také na profilech informační sítě Europe Direct, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastník a soutěžící souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze Zadavatele a s jejich následným zpracováním pro účely soutěže. Při zpracování osobních údajů bude Zadavatel postupovat dle platných právních předpisů České republiky.

Do soutěže se nemohou přihlásit města (městské části) a obce, kterým byla udělena finanční cena v minulých ročnících soutěže Náš evropský projekt 2018, 2019, 2020 a 2021.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů apod.

Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Užitečné odkazy pro vyhledávání dokončených projektů v ČR

  • Stránky Mapa projektů, kde jsou zobrazeny jednotlivé projekty včetně jejich geografické polohy, nebo seznam všech realizovaných a dokončených projektů ze současného a minulého programového období (Seznam příjemců za období 2007–2013 / Seznam operací za období 2004–2020 na tomto webu)
  • Více informací o přínosech evropských dotací najdete zde).

 

[i] Příspěvek bude poskytnut na služby k zajištění slavnosti(např. technické a audiovizuální zajištění, catering, produkce atd.). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry.

[ii] Podle posledních údajů Ministerstva vnitra ČR.