Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Výpadek příjmů z DPH: Ačkoli výpadek příjmů nadále klesá, nedokázaly země EU v roce 2019 vybrat DPH ve výši 134 miliard eur

Euro - European Central Bank

Za rok 2019 se v členských státech EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo přibližně 134 miliard EUR, upozorňuje nová zpráva, kterou dnes zveřejnila Evropské komise. Tento údaj představuje příjmy, jež nebyly vybrány v důsledku podvodů a daňových úniků v oblasti DPH, vyhýbání se placení DPH a její optimalizace, úpadků a platební neschopnosti, jakož i chybných výpočtů a administrativních chyb. I když ztrátám příjmů nelze zabránit, rozhodné kroky a cílené politické reakce by mohly přinést skutečnou změnu, zejména pokud jde o nedodržování předpisů.

Výpadek příjmů z DPH má velmi negativní dopad na vládní výdaje určené na veřejné statky a služby, na kterých jsme všichni závislí, jako jsou školy, nemocnice a doprava. Neodvedenou DPH mohly členské státy využít rovněž ke splácení dluhu vzniklého během počátečního oživení po pandemii COVID-19 nebo k financování ambicióznějších opatření v oblasti klimatu.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni prohlásil: „Navzdory pozitivnímu trendu zaznamenanému v posledních několika letech zůstává výpadek příjmů z DPH velkým problémem, zejména s ohledem na obrovské investiční potřeby, které musí naše členské státy v nadcházejících letech řešit. Údaje za letošní rok odpovídají ztrátě více než 4 000 EUR za sekundu. Pro vnitrostátní rozpočty to jsou nepřijatelné ztráty a znamená to, že zcela základní veřejné služby zaplatí běžní občané a podniky formou jiných daní. Podvodům s DPH, tedy závažné trestné činnosti, která tahá peníze z kapes spotřebitelů, podkopává naše sociální systémy a vyčerpává státní pokladnu, se musíme společně snažit zabránit.“

Díky pokračujícímu úsilí o zlepšení situace na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni pokračoval v roce 2019 relativně pozitivní trend a celkový výpadek příjmů z DPH v členských státech EU se oproti předchozímu roku snížil zhruba o 7 miliard eur. EU již na zlepšení způsobu výběru DPH vynaložila značné úsilí (viz Otázky a odpovědi). Evropská komise navíc podporuje členské státy, aby lépe spolupracovaly v rámci sítě „Eurofisc“, kterou tvoří státní úředníci z 27 členských států a Norska. Od roku 2019 členové sítě aktivně využívají nástroj analýzy transakčních sítí (TNA), jejž financuje EU v zájmu rychlé výměny a společného zpracování údajů o DPH, díky čemuž mohou automaticky odhalovat přeshraniční podvody s DPH v mnohem dřívější fázi. V roce 2022 Komise rovněž předloží legislativní návrhy na další modernizaci systému DPH, včetně posílení sítě Eurofisc.

Zásadní výsledky v roce 2019

V nominálním vyjádření se celkový výpadek příjmů z DPH v EU v roce 2019 snížil o téměř 6,6 miliardy eur na 134 miliard eur, což je výrazné zlepšení oproti předchozímu roku, kdy klesl o 4,6 miliardy eur. Ačkoli se celkový výpadek příjmů z DPH mezi lety 2015 a 2019 zlepšoval, stále nevíme, jaký dopad na spotřebitelskou poptávku a tím i na příjmy z DPH v roce 2020 bude mít pandemie COVID-19.

V roce 2019 zaznamenalo nejvyšší vnitrostátní výpadek příjmů z DPH Rumunsko, kde v roce 2019 chybělo 34,9 % příjmů z DPH, následované Řeckem (25,8 %) a Maltou (23,5 %). Nejmenší výpadky měly Chorvatsko (1,0 %), Švédsko (1,4 %) a Kypr (2,7 %). V absolutních hodnotách byly nejvyšší výpadky příjmů z DPH zaznamenány v Itálii (30,1 miliardy EUR) a Německu (23,4 miliardy EUR).

VAT graf

 

Členský stát

Výpadek příjmů z DPH v %

Výpadek příjmů z DPH (v mil. EUR)

Členský stát

Výpadek příjmů z DPH
v %

Výpadek příjmů z DPH (v mil. EUR)

Belgie

12,3 %

4 444

Litva

21,4 %

1 048

Bulharsko

8,3 %

508

Lucembursko

6,6 %

267

Česko

14,3 %

2 835

Maďarsko

9,6 %

1 483

Dánsko

8,6 %

2 778

Malta

23,5 %

287

Německo

8,8 %

23 443

Nizozemsko

4,4 %

2 660

Estonsko

4,5 %

116

Rakousko

8,7 %

2 895

Irsko

10,1 %

1 721

Polsko

11,3 %

5 379

Řecko

25,8 %

5 350

Portugalsko

7,9 %

1 609

Španělsko

6,9 %

5 840

Rumunsko

34,9 %

7 411

Francie

7,4 %

13 858

Slovinsko

7,1 %

298

Chorvatsko

1,0 %

77

Slovensko

16,1 %

1 313

Itálie

21,3 %

30 106

Finsko

2,9 %

646

Kypr

2,7 %

54

Švédsko

1,4 %

597

Lotyšsko

8,3 %

237

Spojené království

8,9 %

17 176

Meziroční rozdíl ve výpadku příjmů z DPH činil ve většině členských států méně než dva procentní body. Celkově se podíl výpadku příjmů z DPH snížil v osmnácti členských státech. Kromě Chorvatska a Kypru došlo k nejvýraznějšímu snížení ve výpadku příjmů z DPH v Řecku, Litvě, Bulharsku a na Slovensku (v těchto čtyřech zemích mezi –3,2 a –2,2 procentního bodu). Švédsko, Finsko a Estonsko byly úspěšné z jiného hlediska: jejich daňovým orgánům se již řadu let daří omezit ztrátu příjmů z DPH na méně než 5 % splatné DPH. Největší nárůst výpadku příjmů z DPH byl zaznamenán na Maltě (+4,4 procentního bodu), ve Slovinsku (+3 procentní body) a v Rumunsku (+2,3 procentního bodu).

Souvislosti

Výpadek příjmů z DPH je významný pro EU i pro členské státy, DPH totiž představuje významný zdroj příjmů do jejich rozpočtů. Studie byla provedena na straně spotřeby podle tzv. metodiky top down, kdy k odhadům ušlé DPH využila údaje z národních účtů. Výpadek příjmů z DPH se počítá jako rozdíl mezi splatnou DPH a skutečnými příjmy z DPH a jako takový představuje ušlé příjmy z DPH ve srovnání s teoretickým výpočtem DPH.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Úplná zpráva s podrobnými informacemi podle jednotlivých členských států

Akční plán Komise pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

Návrhy Komise na zásadní reformy systému DPH v EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku