Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
EU Member States flags alongside the European flag
Předsednictví ČR v Radě EU

1. července 2022 - 31. prosince 2022

Od 1. července 2022 Radě Evropské unie předsedá Česká republika, která tak po šesti měsích nahradila Francii. Pro Českou republiku to je již druhé předsednictví, prvně předsedalo Radě EU v první polovině roku 2009.

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie.

Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, formální i neformální, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy tzv. „trojice“, které připravují společný 18měsíční program. Stávající trojici tvoří francouzské, české a švédské předsednictví.

Předsednictví ČR, priority a logo

Prohlášení předsedkyně von der Leyenové na společné tiskové konferenci s předsedkyní Metsolovou a premiérem Fialou k prezentaci programu činnosti českého předsednictví Rady EU

Přepis prohlášení (v CZ)

Projev předsedkyně von der Leyenové na plenárním zasedání Evropského parlamentu k prezentaci programu činností českého předsednictví a závěrů ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 23. a 24. června 2022

Přepis projevu (v CZ)

Úkoly předsednictví